Ludowy Klub Sportowy w Studzionce

Pomiń nawigację

Junior Młodszy

02.11.2019, 10:00
Studzionka- Bieruń 1:8

Zasady zmiany przynależności klubowej..

Sporo kontrowersji wzbudzają transfery zawodników niższych lig do klubów grających w wyższych ligach. Oczywiście, tam gdzie nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze.

PZPN swego czasu podjął uchwałę w sprawie statusu zawodników występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej. Tam uregulowane są wszystkie kwestie finansowe dotyczące zmiany przynależności klubowej zawodników w zależności od wieku zawodnika i klasy rozgrywkowej w której występuje pierwszy zespół klubu pozyskującego.

Zasady przejść zawodników do innych klubów opublikowane są na stronie podokręgu Tychy w dziale do pobrania. Niżej cytuję tylko fragment dotyczący ustalania wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika.

Uchwała nr 8/49 z dnia 26 maja 2003 roku Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej

Zasady ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora

Na podstawie § 34 ust. 1 Statutu PZPN oraz § 47 ust. 5 uchwały nr II/11z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu PZPN uchwala się następujące zasady ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora:

I. Ustala się następujące opłaty ryczałtowe w wysokości uzależnionej od klasy rozgrywkowej, w której występuje I zespół klubu pozyskującego wg następujących zasad, wynosząca w zależności od wieku zawodnika

 • 1. 12 lat i 1 dzień do 15 lat:
 • klub Ekstraklasy – 3000 złotych
 • klub I i II ligi – 2500 złotych
 • klub III ligi – 1000 złotych
 • klub IV ligi oraz klub Ekstraligi i I ligi kobiet – do 1000 złotych
 • kluby pozostałych klas rozgrywkowych oraz kluby I i II ligi kobiet – do 500 zł
 • 2. 15 lat i 1 dzień do 18 lat:
 • klub Ekstraklasy – 20000 złotych
 • klub I i II ligi – 15000 złotych
 • klub III ligi – 5000 złotych
 • klub IV ligi – do 5000 złotych
 • kluby pozostałych klas rozgrywkowych oraz kluby I i II ligi kobiet – do 2000 zł
 • 3. 18 lat i 1 dzień do 23 lat:
 • klub Ekstraklasy – 50000 złotych
 • klub I i II ligi – 40000 złotych
 • klub III – 10000 złotych
 • klub IV ligi – do 10000 złotych
 • kluby pozostałych klas rozgrywkowych oraz kluby I i II ligi kobiet – do 4000 zł

II W przypadku zawodników, którzy ukończyli 23 rok życia mają zastosowanie przepisy uchwały nr 8/52 z dnia 12 lipca 2002 roku Prezydium Zarządu PZPN.

III. Wysokość ekwiwalentu może być zwiększona o 25%, jeżeli zawodnik w ciągu ostatnich dwóch lat występował przynajmniej dwa razy w reprezentacji kraju wszystkich kategorii wiekowych w oficjalnych meczach.

IV. 1. W przypadku klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych, pozyskujących zawodników na zasadach określonych w niniejszej uchwale, w sprawach spornych związek piłki nożnej, właściwy dla klubu pozyskującego, może ustalić inną wysokość ekwiwalentu, jednakże nie mogącą przekroczyć kwot, określonych w niniejszej uchwale.

2. Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu związek piłki nożnej w szczególności bierze pod uwagę klasę rozgrywkową, w której występują kluby odstępujący i pozyskujący oraz osiągnięcia klubu odstępującego w pracy z młodzieżą.