Ludowy Klub Sportowy w Studzionce

Pomiń nawigację

Junior Młodszy

02.11.2019, 10:00
Studzionka- Bieruń 1:8

Money, money, money...

Pieniądze, jak wszyscy wiemy, od zamierzchłych czasów wzbudzają emocje. Zwłaszcza duże pieniądze.

W ostatnim numerze parafialnego dwutygodnika "Zwiastun Wniebowziętej", w dziale Informacje Sołeckie sołtys naszej miejscowości zamieścił info o wydatkach Urzędu Miejskiego w Pszczynie na rzecz naszej wioski w roku 2010.

Cytuję:

Wydatki UM na rzecz naszej wioski w roku 2010 wynosiły ogółem 4.525.100 zł. Na Szkołę Podstawową, Gimnazjum oraz Przedszkole wydatkowano 3.717.000 zł. Koszt utrzymania biblioteki wyniósł 17.000 zł., utrzymanie OSP- 28.700 zł., Klubu Sportowego- 53.900 zł. Na pomoc społeczną wydano 489.000 zł. Zestawienie wszystkich kosztów przedstawione będzie na zebraniu wiejskim.

Sporo emocji, nie tylko wśród członków naszego klubu wzbudziły wydatki poniesione przez UM właśnie na LKS. Kwota 53.900 zł. (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych) przyprawić może o zawrót głowy!

Większość mieszkańców naszej wioski nie zna kwot dotacji przyznanych klubowi przez UM. Ja również. Tak jak zdecydowana większość "parafian" nie jestem członkiem klubu więc do klubowego portfela nie zaglądam, ale nie wydaje mi się żeby łączne wydatki miasta na nasz klub przekroczyły 20 000 zł.

Być może o czymś nie wiem. Warto więc podać publicznie co złożyło się na tę horrendalną kwotę. Liczymy, że autor informacji, najpóźniej na zebraniu wiejskim 8 lutego wszystko szczegółowo wyjaśni.

Chyba, że jest to kwota wydatków poniesionych przez UM na rzecz naszego klubu w ciągu czteroletniej kadencji ustępującej Rady Sołeckiej i Sołtysa.