Ludowy Klub Sportowy w Studzionce

Pomiń nawigację

Junior Młodszy

02.11.2019, 10:00
Studzionka- Bieruń 1:8

Spiker czy stenduper?

Wbrew powszechnie panującej opinii spiker na zawodach piłkarskich to bardzo poważna funkcja. Nie może być tak, że osoba pełniąca tę funkcję zamienia się w „stendupera”.

Zasada jest taka, że spiker po gwizdku sędziego milknie. Odezwać może się tylko w ściśle określonych przypadkach. Wtrącanie podczas meczu swoich przemyśleń czy uwag po prostu przeszkadza zawodnikom!

Pracę spikera powinno cechować kilka zasad. Są to: zasada profesjonalizmu, zasada priorytetu bezpieczeństwa, zasada obiektywizmu i zasada szacunku.

Zasada profesjonalizmu stanowi, że spiker musi posiadać uprawnienia potwierdzone właściwym dokumentem oraz wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością. Kursy organizowane przez PZPN dają uprawnienia spikerom na prowadzenie wszystkich zawodów, łącznie z zawodami szczebla centralnego czyli Ekstraklasy, I ligi i II ligi. Natomiast uprawnienia przyznawane przez wojewódzkie związki również obowiązują na terenie całego kraju, ale na III ligę i klasy niższe. Śląski Związek Piłki Nożnej w Katowicach również organizuje takie kursy. Ostatni, z tego co się orientuję planowany był w styczniu tego roku. Posiadanie spikera z „papierami” jest wymogiem licencyjnym w III i IV lidze. Plany są takie by wymóg ten obowiązywał nawet w klasie A.

Zasada priorytetu bezpieczeństwa stanowi, że spiker podczas wykonywania swoich obowiązków musi mieć na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo uczestników imprezy.

Zasada szacunku polega na obowiązku okazywania przez spikera szacunku wszystkim uczestnikom imprezy, w szczególności kibicom i przedstawicielom drużyny klubu gościa.

Natomiast zasada obiektywizmu głosi, że spiker, w czasie trwania zawodów ma zachowywać bezstronność, nie wspierając którejkolwiek z drużyn.

Przed rozpoczęciem zawodów, spiker przedstawia kibicom informacje na temat zawodów, w szczególności składy obu drużyn.

Podczas trwania zawodów (rozgrywania meczu), spiker podaje komunikaty, które dotyczą: zdobywanych bramek; napomnień i wykluczeń, zmian zawodników, czasu doliczonego do regulaminowego czasu gry oraz liczby widzów.

Spiker jest uprawniony do celebracji zdobytej bramki, która polega na kulturalnej interakcji z kibicami następującej po zdobyciu bramki. Może to polegać np. na komunikacie spikera: „bramkę zdobył w … minucie i tu podawane jest imię zawodnika, tak by kibice wypowiedzieli nazwisko strzelca”. Oprócz komunikatów, o których mowa powyżej, spiker może, w uzasadnionych przypadkach podawać w czasie trwania zawodów komunikaty, które mogą zawierać zwięzłą informację dotyczącą wyjątkowych okoliczności, pozostających w związku z rywalizacją sportową (np. jubileusz, sportowa akcja charytatywna, szczególne osiągnięcie sportowe zawodnika). Te dwie powyższe kwestie to wyjątki od Zasady Obiektywizmu, o której mowa była powyżej.

Spiker może podawać komunikaty niezwiązane z meczem np. komunikaty związane ze znalezieniem dokumentów lub kluczy czy koniecznością przestawienia na parkingu samochodu przez kibica.

Poza powyższymi komunikatami, spiker jest uprawniony do podawania w czasie trwania zawodów wyłącznie komunikatów związanych z bezpieczeństwem.

Przed meczem, w przerwie i po meczu spiker może podawać komunikaty sponsorskie.

Komunikaty spikera nie mogą zawierać treści oceniających decyzje sędziów, dyskryminujących, prowokacyjnych, mających charakter agitacji politycznej lub światopoglądowej.

Na podstawie: www.prawosportowe.pl